Rối loạn chức năng tình dục là gì?

Rối loạn ham muốn tình dục

Rối loạn ham muốn tình dục

Rối loạn chức năng tình dục (hoặc trục trặc tình dục hoặc rối loạn tình dục ) là sự khó khăn trong hoạt động tình dục , bao gồm cả ham muốn , sở thích, kích thích hoặc cực khoái. Theo tổ chức chẩn đoán và Thống kê các rối loạn tâm thần ( DSM-5 ), rối loạn chức năng tình dục làm cho một số người cảm thấy đau khổ cùng cực và căng thẳng giữa các cá nhân tối thiểu là 6 tháng (không bao gồm rối loạn chức năng tình dục của thuốc gây ra). Rối loạn chức năng tình dục có thể có một tác động sâu sắc vào một cá nhân về nhận thức chất lượng cuộc sống tình dục. Thuật ngữ rối loạn tình dục có thể không chỉ đề cập đến rối loạn chức năng tình dục thể chất, những độ lệch tình dục này đôi khi còn được gọi là rối loạn sở thích tình dục .

Một lịch sử tình dục toàn diện và đánh giá sức khỏe nói chung và vấn đề tình dục khác (nếu có) là rất quan trọng. Đánh giá (hiệu suất) lo lắng , cảm giác tội lỗi , căng thẳng và lo lắng là không thể thiếu để quản lý tối ưu của rối loạn chức năng tình dục. Các rối loạn chức năng tình dục được định nghĩa dựa trên các chu kỳ phản ứng tình dục của con người , được đề xuất bởi William H. Masters và Virginia E. Johnson, và sau đó được sửa đổi bởi Helen Singer Kaplan.

Rối loạn chức năng tình dục có thể được phân thành bốn loại: rối loạn tình dục ham muốn , rối loạn kích thích , rối loạn cực khoái và rối loạn đau ( đau khi giao hợp ).

Tham khảo thêm thuốc cường dương Maxman hỗ trợ dương vật cương cứng lâu hơn: http://www.thuocmaxman.vn

.